Anunțuri selecție parteneri POCU 5.2

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi şi publici pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Având în vedere anunțul de selecție publicat la data de 29.04.2019, de către Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș cu privire la: SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), anunțăm prelungirea anunțului de selecție a partenerilor până la data de 15 Mai 2019, orele 14

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi şi publici pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Având în vedere anunțul de selecție publicat la data de 29.04.2019, de către Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș cu privire la: SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), anunțăm prelungirea anunțului de selecție a partenerilor până la data de 15 Mai 2019, orele 14

Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi şi publici pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axă 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din zona rurală şi oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Având în vedere anunțul de selecție publicat la data de 29.04.2019, de către Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș cu privire la: SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), anunțăm prelungirea anunțului de selecție a partenerilor până la data de 15 Mai 2019, ora: 14:00.

  1. Anunț de selecție
  2. Anunț de prelungire

15.05.2019
În urma publicării anunțului de selecție publicat la data de 29.04.2019, și a prelungirii selecției prin anunțul publicat în data de 10.05.2019, nu a fost depus niciun dosar de candidatură în vederea selectării unui partener la sediul Asociației GAL Colinele Recaș.