Metodologie selecție Planuri de Afaceri

Data actualizării: 14.11.2022

Programul Operaţional Capital Uman 
Cod apel:POCU /303/5/2
Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din zona rurala și orașe cu o populație de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Titlul proiectului : Măsuri integrate in Giarmata
Cod SMIS: 130295
Contract de finanțare: 3984/19.03.2021

Metodologie (varianta consultativă)