Transparență

Ne desfășurăm activi­ta­tea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes pu­blic reprezintă regula.